Giỏ hàng

Showroom

SBH Tailor SHOP 
   Add  : May10 - Số 765 Nguyễn Văn Linh - Long Biên - Hà Nội.
   Tel    : 043 827 1073 - 091 262 1879
   Mail : info@shirtbyhand.net
   www.shirtbyhand.net

SHOP1: Trung tâm TM SAVICO Long Biên - Tel: 088 817 0068
SHOP2: Parkson Hải Phòng - Ngô Quyền - Hải Phòng - Tel: 0163 509 6968
SHOP3: Parkson Tân Sơn Nhất - 60A Trường Sơn - Tân Bình - TP HCM